AN Mag

מה שעולה חייב לרדת

מה שעולה חייב לרדת

בעל המאה הוא בעל הדעה ? או שמא צריך להגיד בעל הדעה הוא בעל המאה? אכן דבר והיפוכו, לכאורה שני משפטים שנשמעים אותו דבר, ושאולי משמעותם גם אותו הדבר, אך לא כך הדבר, לפחות לא במציאות העכשווית של ימינו, אפשר להגיד את המשפט הראשון על התקופה שלנו ואפשר להגיד גם את השני, אפשר להגיד את המשפט הראשון על התקופה של פעם, של המודרניזם, ולהפך. מי הוא בעל הדעה? ומיהו בעל המאה? למה התכוון המשורר ?? בעל המקצוע שבא אליי אתמול הביתה בשביל לסייד לי את הבית עם ציוד לעבודה בגובה, אפשר להגיד, כי הוא היה בעל הדעה, אך אני הייתי בעל המאה, שכן אני הזמנתי אותו לפני כן, אני זה שמשלם לו לאחר מכן, אני זה שקובע, כביכול, כמה יקבל ואם וכאשר יקבל, ולכן ידי על העליונה- אני הוא בעל המאה, אך כל זה מתגמד אל מול בעל הדעה, שמן הסתם, גם בנושא צביעת הבית וצבעים על שלל הטקסטורות והמינים שלהם, יודע יותר ממני, ומכל אחד אחר בעל מאה או סתם מביע דעה. אם כן בעל המקצוע במקרה הזה הוא בעל הדעה, דעתו גדולה על זו שלי, ולכן ידו אולי לא על העליונה, אבל ידו בדבר והיא מובילה בדעתה על דעתי. בתקופה שלנו שבה יש עשירים ומתעשרים חדשים ומהירים, בתקופה פוסט מודרנית – בה הכול אותו דבר, הכול מהיר וזמין, בעל המאה הוא זה שקובע את הבון טון, הוא היד הנעלמה, הוא זה שטווה את החוטים ומבנה לנו את המציאות מבלי שנדע על כך ומבלי שנשים לב, אנחנו, מי שנשאר, האנשים הקטנים הם בעלי הדעה, ולפעמים דעתנו גוברת על זו של בעל המאה- ואנו רואים זאת בא לידי ביטוי בהפגנות, מרד וכו. בעל המקצוע, במקרה שלי, הלוא הוא בעל הדעה, מאחר והוא יודע יותר ממני, כמו שנאמר כבר, יכול להניע אותו מדעתי, ולכפות עליי משהו שלא ביודעין, כלומר מאחר והוא בעל הדעה הוא יכול להשתמש בידע שלו, בכוח שלו נגדי, ולכן לעיתים המצב הוא הפוך ויום אחד אתה למעלה ויום אחד אתה למטה.

היכנסו לאתר מערכות בטיחות לפרטים